quy hoạch thành phố

Hồ Chí Minh hướng đến thành phố thông minh - xanh - sạch - đẹp trong tương lai

Hồ Chí Minh hướng đến thành phố thông minh - xanh - sạch - đẹp trong tương lai

Hồ Chí Minh hướng đến thành phố thông minh - xanh - sạch - đẹp trong tương lai
Trong tương lai không xa, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm phát triển kinh tế hàng đầu, mà còn là một thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống bậc nhất thế giới.