phân khúc đất nền

Đất nền vẫn là vua nhưng nhà phố thương mại mới là sự lựa chọn tối ưu ở hiện tại

Đất nền vẫn là vua nhưng nhà phố thương mại mới là sự lựa chọn tối ưu ở hiện tại

Đất nền vẫn là vua nhưng nhà phố thương mại mới là sự lựa chọn tối ưu ở hiện tại
Trong tất cả các phân khúc bất động sản, đất nền vẫn chiếm được sự ưu ái của người đầu tư bởi tính chất của nó. Nhưng ở hiện tại, nhà phố mới chính là tiêu điểm của thị trường xét trên nhiều phương diện cả chủ quan lẫn khách quan.