môi giớ nhà đất

Người môi giới trong mắt khách hàng là “bán hàng có tâm”?

Người môi giới trong mắt khách hàng là “bán hàng có tâm”?

Người môi giới trong mắt khách hàng là “bán hàng có tâm”?
Không sai khi nói khách hàng chính là người trả tiền cho chúng ta chứ không phải doanh nghệp đối với nghề bán hàng. Đặc biệt là nghề môi giới nhà đất, mà nói theo từ dân gian hay gọi là cò đất.