hạ tầng giao thông huyện long thành

Tỉnh Đồng Nai dồn lực phát triển hạ tầng giao thông Huyện Long Thành

Tỉnh Đồng Nai dồn lực phát triển hạ tầng giao thông Huyện Long Thành

Tỉnh Đồng Nai dồn lực phát triển hạ tầng giao thông Huyện Long Thành
Việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tâng giao thông sẽ là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế - xã hội của Huyện Long thành ngày càng phát triển theo đứng kế hoạch mà chính phủ đề ra trong 5 năm tới.