đất nền đầu tư

Thông tin quy hoạch tổng hợp đáng chú ý dành cho người đầu tư

Thông tin quy hoạch tổng hợp đáng chú ý dành cho người đầu tư

Thông tin quy hoạch tổng hợp đáng chú ý dành cho người đầu tư
Những thay đổi quy hoạch vùng đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch Đà Nẵng thành thành phố ngàn hồ, phê duyệt đồ án khu đô thị Cồn Khương thành phố Cần Thơ là nhưng thông tin quy hoạch đáng quan tâm.
Hóc Môn quy hoạch 384.2 hecta đất đô thị giáp ranh Đức Hòa - Long An

Hóc Môn quy hoạch 384.2 hecta đất đô thị giáp ranh Đức Hòa - Long An

Hóc Môn quy hoạch 384.2 hecta đất đô thị giáp ranh Đức Hòa - Long An
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đồ án quy hoạch khu đất dự trữ trồng cây xanh thành khu đất ở tại đô thị và du lịch sinh thái rộng 384.2 hecta huyện Hóc Môn. Được biết, đây là một hướng phát triển tốt cho quy hoạch vùng đô thị hướng đến phát triển kinh tế vùng.